Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Μόνο το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει γενέθλια!


Ξεχάσαμε γιορτές, συνεστιάσεις, δώρα… αναγκαστήκαμε να τα ξεχάσουμε αφού και αυτά κοστίζουν τόσο όσο δεν μπορούμε να καλύψουμε! Φτάσαμε ο μόνος που να μπορεί να γιορτάζει γενέθλια σε μεγάλες αίθουσες, ανοιχτές, δημοσία δαπάνη και με τον κρατικό κορμπανά ανοιχτό, να είναι ο Γιώργος!