Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Καθημερινά Νέα απο Αρκαδία 25-2-11

Για την ανάπτυξη της Τρίπολης
Πολλές συζητήσεις γίνονται κάθε φορά στα δημοτικά συμβούλια, ώρες επί ωρών αναλίσκονται για  δευτερευούσης σημασία θέματα και προβλήματα του Δήμου, όμως για ένα μόνο μείζονος σημασίας πρόβλημα δεν επιδεικνύεται ανάλογο ενδιαφέρον. Αυτό του ΓΠΣ της πόλης. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα που αφορά τον  στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της πόλης, δηλαδή τις  αρχές πάνω  στις οποίες πρέπει να στηρίζεται τόσο ο χωροταξικός, όσο και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, καθώς προσδιορίζει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του Δήμου, καθορίζει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, προσδιορίζει τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, υποδεικνύει  ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάσει τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις, δίνει τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης  των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισμών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του μηχανισμού των αναπλάσεων.

manchester vs aris 3-0 high lights