Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ανάπλαση δυναμική

Με πρωταρχικό στόχο την  "αναβάθμιση", οπτική και λειτουργική, του λιμανιού του Παραλίου Αστρους, μιας σημαντικής περιοχής του νομού  μας, που όμως μέχρι σήμερα φαίνεται να αγνοεί αυτή τη δυναμική της και με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη του τόπου και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αυτής της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας, αμέσως μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη για το έργο «Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παραλίου Αστρους»
Η χωρική αυτή ενότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας  αποτελεί ένα λιμάνι-πρόκληση και μια περιοχή-στοίχημα για τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε γρήγορα και χωρίς καμία έκπτωση στα υψηλά standards που θα συνδυάσουν αρμονικά την ανάπτυξη με την ποιότητα της ζωής.
Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς πολλές κρατικές παρεμβάσεις, αλλά με μόνη την ιδιωτική πρωτοβουλία, ακολουθούσε μια αναπτυξιακή πορεία, λόγω θέσης και θαυμαστής παραλίας. Σ’ αυτήν την περιοχή,  η εικόνα του λιμανιού δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μάλλον εγκαταλειμμένο, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές για την προσέλκυση σκαφών, υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος,  λειτουργούσε  αν όχι αποτρεπτικά, τουλάχιστον όχι θετικά  για την ανάπτυξη του τουρισμού,  σε μία κωμόπολη με σημαντικό τουριστικό  ενδιαφέρον.
Με την συγκεκριμένη πρόταση για έργα υποδομής και προστασίας του λιμανιού, δημιουργείται ένας υπερτοπικός  πόλος έλξης στην παραλία, επιχειρείται η συνολική ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου χώρου, η βελτίωση της χρηστικότητας του χώρου, η βελτίωση της ατμόσφαιρας του χώρου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κωμόπολης αλλά και των επισκεπτών της και, τέλος, η δημιουργία μιας νέας, πλέον ελκυστικής ταυτότητας για την περιοχή, ολόκληρη. Και δρομολογείται μια σημαντική προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης που θα δράσει πολλαπλασιαστικά στο μέλλον σε ολόκληρη την παραλιακή Κυνουρία, και όχι μόνο, με βάση την διασύνδεση της περιοχής με τα υψηλά οικονομικά βαλάντια, που ο τουρισμός της κρουαζιέρας εμπεριέχει.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: